Jozef Cibuľa – HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM realizuje projekt spolufinancovaný z Operačného Programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Miesto realizácie projektu: Hostinec Stráže nad Zvolenom, Stráž 3409/5, Zvolen 96 001

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Hostinec Stráže nad Zvolenom

Projekt sa realizuje v období 07/2014 – 06/2015 a poskytnutá výška NFP je 246 069,44 EUR

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti penziónu Hostinec Stráže nad Zvolenom prostredníctvom jeho rekonštrukcie a modernizácie. V prípade úspešnej realizácie projektu dôjde k  rekonštrukcii a modernizácii vnútorných priestorov hlavnej budovy penziónu a modernizácii kuchyne s komplexným technologickým vybavením.  Realizáciou projektu zvýšime kvalitu a atraktivitu ubytovacích a reštauračných služieb a komplexnosť poskytovaných služieb v cestovnom ruchu.

www.siea.sk