Projekty/Aktivity

loga_eu2

Jozef Cibuľa – HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM realizoval projekt spolufinancovaný z Operačného Programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Miesto realizácie projektu:
Hostinec Stráže nad Zvolenom
Stráž 3409/5
Zvolen 960 01

Názov projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia Hostinec Stráže nad Zvolenom

Projekt sa realizoval v období 12/2014 – 09/2015 a poskytnutá výška NFP bola 238 977,61 EUR

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti penziónu Hostinec Stráže nad Zvolenom prostredníctvom jeho rekonštrukcie a modernizácie. Realizáciou projektu sa zvýšila kvalita a atraktivita ubytovacích a reštauračných služieb a komplexnosť poskytovaných služieb v cestovnom ruchu. Zamestnali sa 3 noví pracovníci.

www.siea.sk www.mhsr.sk

Top